19- ի դեկտեմբերյան 02 2019 թերթ - VIDEOԳտնել RTL հետ թերթը Գրենական RTL դեկտեմբերի 02 2019 վրա RTL.fr.

Այս տեսանյութը առաջին անգամ հայտնվեց https://www.youtube.com/watch?v=tKoiJqrxeKI