Facebook a relevé un nouveau défi. Les gens du monde entier, assis à la maison, répètent…

Միլիոն մասնակիցների գրեթե քառորդը `մեկ շաբաթվա ընթացքում: Եվ տասնյակ հազարավոր մեկնաբանություններ յուրաքանչյուր հոդվածի տակ: Այս սանդղակը ձեռք է բերել IZOizolyatsiya նախագիծը: Սա ֆլեշ մոբի անունն է, որը ծագումով ԱՄՆ-ից է…